بندگی و رهایی. ..

 

خدایا می ترسم

خدایا منو دوباره به جو برگردون ...

دلم میخواد همیشه جو گیرت باشم ....

خدا ..

 

/ 5 نظر / 6 بازدید
مجید

خدایا روز به روز بر اشتیاقم بیفزای...! تا عاشقانه بخوانمت نه از روی جوگیری...

مهدی نوروزیان

امید که این اردو ها به با حجاب تر شدن امت کمک نماید.. به شرط وجود دل های خالص و باورمند..

داش ممد

[چشمک]