زندگی! زنده باد!

خوب زندگی کردن! تنها کمکی ست که میتوان به نوع بشر نمود!

خوب زندگی کنیم!...

زندگی کنیم!

....

 

خانه‌یی آرام و
اشتیاقِ پُرصداقتِ تو
تا نخستین خواننده‌ی هر سرودِ تازه باشی

 

در کنارِ تو خود را
                   من
کودکانه در جامه‌ی نودوزِ نوروزیِ خویش می‌یابم
در آن سالیانِ گم، که زشت‌اند
چرا که خطوطِ اندامِ تو را به یاد ندارند!خانه‌یی آرام و
انتظارِ پُراشتیاقِ تو تا نخستین خواننده‌ی هر سرودِ نو باشی.
 
خانه‌یی که در آن
سعادت
          پاداشِ اعتماد است
و چشمه‌ها و نسیم
                        در آن می‌رویند.
 
بامش بوسه و سایه است
و پنجره‌اش به کوچه نمی‌گشاید
و عینک‌ها و پستی‌ها را در آن راه نیست.
 

بگذار از ما
            نشانه‌ی زندگی
                               هم زباله‌یی باد که به کوچه می‌افکنیم.....

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
نیکو

خوب زندگی کردن! تنها کمکی ست که میتوان به نوع بشر نمود! (گاهی فکر میکنم شیعه زیادی غمگینه. از گذشته. به حق. اما با این سرگذشت هنوز هم میتونه و باید که خوب زندگی کنه بخاطر لطف های بی شماری که خدا به این گروه داشته و بخاطر تمام درد هاش. خیلی رادیکالی شد! اما واقعیته!) من هم گاهی این حرف رو میزنم وقتی حواسم نیست به آلزایمر به تنهایی و دوری. :(