عید . . .

 

می گفت: عید روزی هست که بفهمی هیچکس جز خدا نمی ارزه

 که عمرتو صرفش کنی

عید روزی هست که به این باور برسی که کسی جز آفریدگارت

 لایق دل بستن نیست . . .

 

معبود من؛ دیگر مرا به زمستان فراقت گرفتار نساز که توانی برای

 عبور دوباره ازین جاده های سرد بی تو بودن نیست . . .

 

"خدایا بر محمد(ص) و خاندانش درود فرست و ما را یاری کن

که در این سال ؛

 به حرام ها دست نگشاییم و به سوی ناشایسته ها قدم بر نداریم

  و زبانمان جز آنچه تو فرموده ای نگوید

  و به سخنان بیهوده گوش نسپاریم

   و چشم خود را به سوی بازچه ها ندوانیم

   و جز در آنچه ما را به خشنودی تو

 نزدیک می سازد خود را به زحمت نیندازیم.

آنگاه به لطف خود همه ی این اعمال را از ریای ریاکاران

و آوازه جویی آوازه جویان بـپـیـرای ، تا کسی را در عبادت با تو

 شریک نگیریم و جز تو منظور و مرادی نجوییم.

خدایا ؛

چنان کن  که  از کج روی در مساله ی توحید تو ،

و کوتاهی در بزرگداشت تو ،

و شک در دین تو ، و گم کردن راه تو  و غفلت از حرمت گذاری ات

و فریب خوردن از دشمن ات شیطان رانده شده  بر کنار مانیم . . . . "

/ 1 نظر / 8 بازدید