مصلح!

البته ریا نشه .. نیشخند 

صحیفه سجادیه کتابی ست که در بدترین شرایطی که وسایل کیفم زیاد و سنگین

هم باشه باز همراه همیشگیمه ...

جملات و عبارات و دعاهایی که حتی اگه مسلمان و شیعه هم نباشی

نمیتونی عظمت وبزرگواری گوینده اش و زیبایی و تناسب معانی اش رامنکر شوی..

امروز به دعای زیبایی برخوردم و به این می اندیشیدم که چگونه میشود فردی پس

 از دیدن مصائب فراوان و دردناک و روا شدن ظلم و بدکرداری شدید بر او باز این چنین

 خیرخواهانه برای دوست و دشمن طلب نیکی کند و .. .  نیازی به توضیح نیست تنها

 چنر سطری از آن دعا را در ذیل می آورم.  . :

"نیایش آن حضرت برای همسایگان و دوستانش"  . . .دعای ٢۶

خدایا مرا بر آن دار که رفتار همسایگان و دوستان بدکردار خود را به نیکی پاسخ دهم

 و از ستمگرشان درگذرم، بی آنکه به ایشان ستم نمایم و درباره ی همه شان گمان

 نیک برم و جملگی آنان را با مهربانی و نیکی مدد رسانم. . . .

در نبودشان مهر آنان را در قلبم نگه دارم و از سرخیرخواهی بقای نعمت را برای آنان

 دوست بدارم. هرچه را برای خویشان خود می خواهم برای آنان نیز بخواهم و هر

 حقی را که برای نزدیکان خود نگاه میدارم برای آنان هم نگاه دارم .. .

دعایم را به اجابت رسان ای پروردگار هستی ها.

/ 2 نظر / 7 بازدید
قاف نشین

سلام با صحیفه سجادیه بدجوری موافقم.و بدجوری دوسش دارم. واقعا آدم متحیر می مونه از یه سری عباراتی که ... چقدر ما فاصله داریم! چقدر.... !!! یاحق[گل]

مینا و زمرد

صحیفه کتاب قشنگیه.بخاطر نوشته ی فعلی و اون ادعیه که تو ایمیل فرستادید ممنون.