(1)

بیا و دوست من باش
چه زیباست اگر دوست هم باشیم
هر زنی گاه محتاج دست دوست است
محتاج سخنی خوش
محتاج خیمه ی گرمی که از کلمات ساخته شده است
اما نیازمند طوفان بوسه ها نیست
دوست من
چرا به خواسته های کوچکم نمی اندیشی ؟
چرا به آنچه که زنان را خشنود می سازد
نمی اندیشی ؟
دوست من باش
دوست من باش

بعضی وقتها دلم می خواهد با تو
بر روی سبزه ها راه بروم
و با هم کتاب شعری بخوانیم
من ، همچون زنی ، خوشبخت می شوم که تو را بشنوم
ای مرد شرقی
چرا فقط مجذوب چهره ی منی ؟
چرا فقط سرمه ی چشمانم را می بینی
و عقلم را نمی بینی ؟
من همچون زمین نیازمند رود گفتگویم
چرا فقط به دستبند طلای من نگاه می کنی ؟
چرا هنوز در تو چیزی از شهریار باقی ست ؟
دوست من باش
دوست من باش

من نمی خواهم که با عشقی بزرگ عاشق من باشی
نه ، من نمی خواهم که برایم قایق بخری
و کاخها را هدیه ام کنی
من نمی خواهم که باران عطرها را
بر سرم ببارانی
و کلیدهای ماه را به من ببخشی
نه ، این چیزها مرا خوشبخت نمی سازد
خواسته ها و سرگرمیهایم کوچکند
دلم می خواهد ساعتها
ساعتها با تو در زیر موسیقی باران
راه بروم
دلم می خواهد
وقتی که اندوه در من ساکن می شود
و دلتنگی به گریه ام می اندازد
صدای تو را از توی تلفن بشنوم
دوست من باش
دوست من باش

به شدت محتاج آغوش گرم آرامشم
از قصه های عشق و اخبارعاشقانه
خسته شده ام
دلخسته ام از دوره ای که
زن را مجسمه ای مرمرین می انگارد
تو را به خدا
مرا که می بینی حرف بزن
چرا مرد شرقی
وقتی زنی را می بیند
نصف حرفش را فراموش می کند ؟
چرا مرد شرقی
زن را مثل یک تیکه شیرینی
و جوجه کبوتر می بیند
چرا از درخت قامت زن
سیب می چیند و به خواب می رود ؟

سعاد الصباح

/ 4 نظر / 7 بازدید
سعیده

همینطور همذات پنداری زنان با شخصیت های سریال ها بیشتر از مردانه. و زنان خلا هی زندگی خودشون رو از نظر روحی با سریال های متفاوتی پر می کنن. به همین دلیل تاثیر پذیر هستن. احساس مادرانه، حمایت، پناه بردن به یک تکیه گاه نه از جنس مردانه که از جنس مادرانه... همون چیزهاییه که یه زن بهش نیازداره... شلام شیرین....:)

فریاد

شاید هم بچه ها فکر میکنند که از پدر و مادر بی نیازند...هرچند عشق پدر و مادر به فرزند شائبه ی غریزی و جبری بودن دارد ولی بسیار شبیه به عشق حقیقی هست...ولی فکر کنم این پست رو خانم ها بهتر حس کنند تا من... مفید بود برایم...[گل]

کلاغ سیاه

دنگ دنگ ... ساعت گیج زمان در شب عمر ... میزند پی در پی زنگ... لیک ، چون که باید این دم گذرد ... پس اگر می خندم خنده ام بی هودست ... و اگر میگریم ، گریه ام بی ثمر است... دنگ دنگ ... ساعت گیج زمان در شب عمر ، میزند پی در پی زنگ

ناآشنا

راسش من مردیم که زیادی عاطفیم و همسرم زیادی مرد من تشنه ی آنم که با همسرم باران را همقدمی را همدلی را تجربه کنیم که همسرم از شعرِ عاشقانه ام لبریز شود ولی او فقط از مانتو و پالتو و کیف و شب چله ای و طلا لبریز میشود حال که هفت ماه از ازدواجمان میگذرد ازاینکه او چنین مادی مینگرد ازاینکه بیبهره از صداقتی وجودی است اذیت میشوم. ازاینکه باید عمری اینچنین با کسی زندگی کنم که قرابت احساسی و عاطفی و شخصیتی باهم نداریم گریه ام میگیرد تو که فکر میکنی این تنها مردانند که نمیبینند؛ خواهش میکنم تو بگو چه کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟