سایه ای پیدا میشه؟

 

کاش سرم را بردارم

 

و برای هفته ای

 

 در گنجه ای بگذارم و قفل کنم


در تاریکی یک گنجه خالی

روی شانه هایم

جای سرم چناری بکارم

و برای هفته ای

 

 در سایه اش آرام گیرم


از: ناظم حکمت

 

 

حالا می فهمم چرا دروغ کلید جهنمه!

وقتی صداقت و اعتماد از بین میره

 وقتی دو رویی آدما رو می بینی

وقتی هیچ حرف و محبت و.. را به راست بودنش

نمی تونی باور داشته باشی . . .

زندگی مساوی با جهنمه!

تو این قرن جهنمی ..  

 

/ 6 نظر / 13 بازدید
دیدگاه

سلام.خوبید؟مطالب شمارو خوندم و یه آرزو دارم براتون: قبل ازهر چیز برایت آرزو می کنم که عاشق شوی. واگر هستی کسی هم به تو عشق بورزد... واگر این گونه نیست تنهاییت کوتاه باشد... وپس از تنهاییت نفرت از کسی نیابی... اما اگر پیش آمد بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی... برایت هم چنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی... از جمله دوستان بد وناسازگار... برخی نادوست و برخی دوستدار... که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد... وچون زندگی بدین گونه است... برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی... نه کم و نه زیاد درست به اندازه... تا گاهی باورهایت راموردپرسش قرار دهند... که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد... تا که زیاد به خود غره نشوی... وامیدوارم اگر جوان هستی... خیلی به تعجیل رسیده نشوی... واگر رسیده ای به جوان نمایی اصرار نورزی... ودر پایان اگر مرد باشی آرزومندم زن خوبی داشته باشی... واگر زنی شوهر خوبی داشته باشی... که اگر فردا خسته باشید یا پس فردا شادمان... باز هم از عشق حرف برانی تا از نو بیاغازید... اگر همه اینها که گفتم برایت فراهم شد... دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم...

علیرضا

سلام. آپم و منتظر حضور شما با نظر شریفتان هستم.

قاف نشین

سلام بر شیرین خانم! اینقد نیا تعریف نکن. خوبیت نداره. نامحرم میاد و میره اونجا خواهر!! یاحق

حنانه

حالیا! دست کریم تو برای دل ما سرپناهی است در این بی‌سر و سامانی‌ها وقت آن شد که به گل، حکم شکفتن بدهی ای سرانگشت تو آغاز گل‌افشانی‌ها

روتین های یک طلبه

دروغ ریشه همه گناهان ... مردی خدمت پیامبر (ص) رسید ، عرض کرد نماز نمی خوانم و عمل منافی عفت انجام می دهم ، دروغ هم می گویم ! کدام را اول ترک گویم ؟! پیامبر (ص) فرمود : دروغ را ، و در محضر پیامبر (ص) تعهد کرد که هرگز دروغ نگوید ، هنگامی که خارج شد ، وسوسه های شیطانی برای عمل منافی عفت در دل او پیدا شد ، اما بلافاصله فکر کرد که اگر فردا پیامبر (ص) از او در این باره سوال کند ، اگر بگوید چنین عملی را مرتکب نشده دروغ است و اگر راست بگوید حد بر او جاری میشود ، و همین گونه در رابطه با سایر کارهای خلاف ، این فکر و ترک دروغ ، سرچشمه ترک همه گناهان او گردید. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 413

من درذ

خدا بزرگه. خبرای این روزها رو ذنبال کن. فک کنم چیزای خوی گیرت بیاد[خنثی] شاد و سربلند باشی