نفس عمیق!

 

از لابلای فصل های نمایش

                               بیرونم بکش

برفی بر پیراهنم نشانده اند

که آب نمی شود

از کلماتی چون خورشید هم استفاده کردم

نشد!

 

از کلماتی چون خورشید هم استفاده کردم

نشد!

 

و این آدم برفیِ درون

که هی اسکلت صدایش می کنند

عمق زمستان است در من.

 

اصلا

از عمق تاریک صحنه پیدایم کن!

از پروژکتورهای روز و شب

از سکانس های تکراری زمین، خسته ام!

 . . .       

گروس عبدالملکیان

/ 1 نظر / 5 بازدید
داش ممد

بعله ماهم از سکانس های تکراری خسته ایم