هنگ!

دیروز با محمد داشتیم فیلم پاپیون را میدیدیم دوتا دیالوگ داشت که فوق العاده بود!

و یه جورایی شرح حال کنونی . ...

" قانون اینجا سکوته

هدفمون اصلاح و نوسازی نیست کشیش نیستیم  تبدیل کننده ایم

عین کنسرو سازی که گوشت خامو میپزه و برای خوردن آماده میکنه

ما هم مردای شرور رو به انسانهای بی آزار تبدیل میکنیم

این کار هم اینجوری انجام میشه :

با خرد کردن جسم ، روان و مغز !

این جا حوادث عجیبی برای مغز رخ میده !

امید نجاتم از کله ات دور کن

ضمنا توصیه میکنم با خودت ور نری چون نیروت تحلیل میره . . .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید