......

 

"ما خوشبختی را در گوشه حیات در باغچه پیدا کردیم

و من تصور میکنم همان بهشت مثالی خانه تو بود در ته کوچه ای بن بست.

 من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم."


/ 1 نظر / 21 بازدید
sara

salam vebe khobi dari be manam sar bezan